Diesel QR Codes

Qr Codes zijn hot op het moment. De Telegraaf Media Groep heeft in een onderzoek onder 296 respondenten, de populariteit van de QR codes proberen te achterhalen. 68% reageerde positief tegenover deze technologie, daarbij gaven zij aan het een toegevoegde waarde te vinden in combintie met advertenties. Mijn voormalig werkgever Diesel is nu ook aan de slag gegaan met de tweedimensionale streepjes/barcodes. Door QR codes te plaatsen in de Diesel stores kan er een connectie tussen offline en online gemaakt worden, door een combinatie te leggen met Facebook. Een geslaagde actie om meer exposure te vergaren, maar of het echt van toegevoegde waarde is?

Tags: , , ,

About Harold

Just Blogging about the things I like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: